Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Showcase


Channel Catalog


Channel Description:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK luo suomalaiselle yritystoiminnalle entistä parempaa toimintaympäristöä.

older | 1 | (Page 2) | 3 | newer

  0 0

  Energia- ja ilmastostrategian valmistelussa on uskallettava pohtia maailmaa aivan eri lähtökohdista kuin mihin olemme perinteisesti tottuneet, kirjoittaa EK:n johtaja Sari Siitonen Kauppalehden Debatissa 22.8.

  0 0

  Kaupungistuminen on trendi, joka tuo mukanaan monia uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Arvioiden mukaan 66 prosenttia maailman ihmisistä asuu vuoteen 2050 mennessä urbaaneilla alueilla, mikä haastaa esimerkiksi kaupunkien liikennejärjestelyt. Liikenteen merkitys on keskeinen päästöjen vähentämisessä, mutta ratkaisua kaipaavat myös kaupunkien liikenneruuhkat. Kyse on siitä, miten kaupungit pystyvät tarjoamaan mahdollisimman vähäpäästöisen, miellyttävän, vauraan ja turvallisen asumisympäristön. Suomessa…

  0 0

  Maailman suurin energia-alan tapahtuma osoitti heti avajaisissa, että energia on politiikkaa ja politiikka energiaa. Kyse on Maailman energianeuvoston (WECin) joka kolmas vuosi järjestämästä kokouksesta, joka pidetään tänä vuonna Istanbulissa Euroopan ja Aasian rajalla. Geo- ja maailmanpolitiikka näytteli maanantain avajaisissa suurta osaa, kun puhujapönttöön marssivat vuorollaan Turkin, Venäjän, Azerbaidzhanin, Venezuelan ja ”Pohjois-Kyproksen” presidentit. Turkin vahvistuvaa roolia…

  0 0

  Tämä päivä (4.11.2016) jää historiaan Pariisin ilmastosopimuksen voimaantulon ansiosta. Sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 2 asteessa ja pyrkiä rajoittamaan nousu 1,5 asteeseen. Onnistuuko tämä? Kuluttajien asenteet ovat keskeisessä roolissa.

  0 0

  Tänään käynnistyi Marokossa YK:n ilmastokokous. EK:n energia- ja ilmastoasiantuntija seuraa paikan päällä eritoten hiilipäästöjen markkinamekanismin etenemistä.

  0 0

  Marokossa annettiin laaja tuki Pariisin sopimukselle, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström päättyvän ilmastokokouksen saldoa.

  0 0

  Hallituksen julkistama kansallinen energia- ja ilmastostrategia asettaa Suomelle ja eritoten liikenteellemme vaativat päästövähennystavoitteet vuodelle 2030.

  0 0

  EK:n mukaan on perusteltua, että energia- ja ilmastopolitiikkaa kehitetään johdonmukaisena kokonaisuutena ja että EU:n yhteinen energiaunioni etenee. Komission esitykset tukevat myös Suomen elinkeinoelämän tavoitteita bioenergian kestävyyden, biopolttoaineiden edistämisen sekä sähkömarkkinoiden kehittämisen suhteen.

  0 0

  Komissio julkaisi keskiviikkona 1.2. Energiaunionin tilaa koskevan järjestyksessään toisen raporttinsa. Sen mukaan EU on saavuttamassa vuoden 2020 energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteensa päästöjen vähentämisessä sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämisessä. Myös lähes kaikki vuotta 2030 koskevat lainsäädäntöehdotukset on nyt annettu ja seuraavaksi on vuorossa esitysten toimeenpano EU:n ja kansallisiksi lainsäädännöiksi.

  0 0

  EU:ssa valmistellaan päästökaupan sääntöjä kaudelle 2021–2030. Tänään saatiin parlamentin näkemys, jonka mukaan päästökauppaa on vahvistettava, mutta samalla on huolehdittava teollisuuden kilpailukyvystä ja hiilivuotoriskin torjunnasta.

  0 0

  EU:n ympäristöneuvoston tuoreen näkemyksen mukaan päästökauppaa on vahvistettava siirtämällä päästöoikeuksia sivuun markkinoilta sekä mitätöimällä niitä. Sen sijaan teollisuuden kilpailukyvystä ja hiilivuotoriskistä huolehtiminen jäi vajaaksi verrattuna aiempiaan parlamentin kantaan.

  0 0

  Eteläranta 10 on mukana lauantain Earth Hourissa. Monelle jäsenyrityksellemme ilmastonmuutoksen torjunnasta on tullut jokapäiväistä liiketoimintaa.

  0 0

  Neuvottelut Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosäännöistä jatkuvat virkamiesvoimin maanantaina Bonnissa (8.-18.5.). Ensi viikon neuvotteluilla on aikataulullisesti iso merkitys, sillä Pariisin sopimuksen säännöt on sovittu hyväksyttäväksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Olisi siis mahdollisimman pian saavutettava yhteisymmärrys siitä, miten jatkotyössä edetään, ja missä vaiheessa neuvottelujen pohjaksi tarvittava luonnos sopimussäännöistä saadaan käsiteltäväksi.

  0 0

  Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on jättänyt 26.1.2017 valtioneuvostolle hakemuksen, jolla se hakee ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua käyttölupaa OL1 ja OL2 -ydinvoimalaitosyksiköiden jatketulle käyttöajalle 2019–2038 sekä tähän liittyen käyttölupaa käytetyn polttoaineen välivarastoinnille sekä matala- ja keskiaktiivisten jätteiden välivarastoinnille samalla aikavälillä.

  0 0

  1. Kommentoikaa suunnitelmassa linjattuja päästövähennystoimia tai ehdottakaa lisätoi-mia päästövähennyssektoreittain. Voitte tuoda esiin myös seikkoja, jotka tulisi ottaa huo-mioon linjausten toimeenpanon suunnittelussa. Liikenne Kansainväliset sopimukset kuten Pariisin ilmastosopimus ja sitä toteuttavat EU:n 2030-tavoitteet määrittävät puitteet, joissa Suomen täytyy pohtia omia ratkaisujaan näiden sopimusten ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Siksi on hyvä, että suunnitellaan pitkäjänteisesti ja mahdollisimman konkreettisesti toimialakohtaisia…

  0 0

  Uudella tuotantoteknologialla Chemigaten päästöt ovat pienentyneet murto-osaan. Sen myötä myös tuotantokustannukset alenevat ja kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla paranee.

  0 0

  Ympäristöministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2§:n muuttamisesta.

  0 0

  Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

  0 0

  EU:n energiaunioni ja siihen sisältyvät vuoteen 2030 tähtäävät tavoitteet ovat edenneet ratkaiseviin päätösvaiheisiin. EK:n, SAK:n, Akavan ja STTK:n mukaan Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikan vaatimukset tulee täyttää jäsenmaiden kesken mahdollisimman tasapuolisesti sekä huomioiden myös kansainvälinen kilpailukyky ja työllisyys.

  0 0

  Jotta ilmastoneuvotteluiden aikataulu pitäisi, pitäisi Bonnissa syntyä jo luonnos Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosäännöistä. EK:n edustaja lähtee Bonniin seuraamaan erityisesti edistymistä päästöjen hinnoittelussa ja sitä tukevissa mittaus- ja raportointisäännöissä.

older | 1 | (Page 2) | 3 | newer